பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்

                   பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்

   ராணி முத்து நாளிதழில் வெளியான எனது பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள் நாவல்.பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள் -1


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள் -2


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-3


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-4


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-5


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-6


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-7


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-8


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-9


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-10


பிரம்மனின் கிறுக்கல்கள்-11 (முற்றும்)


                       கதை வாசித்து உங்கள் கருத்துக்களை முன் மொழியுங்கள். நன்றி கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

ஸ்டாபெர்ரி பெண்ணே

தீவிகை அவள்🪔 வரையனல் அவன் 🔥

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்- 1

தீவிகை அவள்🪔 வரையானல் அவன்🔥 -3

தீவிகை அவள் 🪔வரையனல் அவன்🔥 - 2

ஸ்டாபெர்ரி🍓 பெண்ணே👩 -1

தீவிகை அவள் வரையனல் அவன்-30

காதல் பிதற்றல் - 22

கனவில் வந்தவளே

தீவிகை அவள்🪔வரையனல் அவன்🔥-6